Kennismaken

Ieder jaar houdt de school in februari een Open Middag. U kunt dan kennismaken met het personeel en de organisatie. De ouders ontvangen dan informatie over de levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische uitgangspunten van de school en kunnen hun kind aanmelden.
De ouders kunnen een rondleiding in de school krijgen en de nodige informatie over de gang van zaken in groep 1. Verder is er informatie over alles wat de school te bieden heeft.
Ook alle kinderen die al op school zitten zijn deze middag welkom. De Open Middag is vooral een gezellig feestje waarin iedereen op een ontspannen manier kennis kan maken met de school.

Onze directeur, Gerard Bel, heeft na het inleveren van het inschrijfformulier een aanmeldgesprek met de nieuwe ouder(s) of verzorger(s) voordat het kind onderwijs gaat volgen. Van de ouders wordt gevraagd dat zij door middel van ondertekening van het inschrijfformulier en de grondslagverklaring de doelstelling van de schoolvereniging respecteren. Pas daarna kan een kind worden aangenomen/toegelaten. De directeur houdt ook kennismakingsgesprekken als ouders zich willen oriënteren op de school.

Kinderen mogen de eerste schooldag na hun vierde verjaardag naar school komen. Tot de voorjaarsvakantie stromen de leerlingen in bij groep 1. Na de voorjaarsvakantie start een instroomgroep bij voldoende aanmeldingen. In schooljaar 2020-2021 hebben we geen instroomgroep. De nieuwe kinderen hebben voorafgaand aan hun eerste 'echte' schooldag twee wenmiddagen.