Identiteit

Onze school heeft een christelijke identiteit. 
De Bijbel is voor ons de basis in alles wat we doen. 

Onze school wil een veilige basis zijn, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen in het besef 'ik ben geliefd'. Ieder kind is uniek en heeft eigen talenten. De Bijbel leert ons om 'God lief te hebben boven alles, en je medemens zoals jezelf'. Vanuit deze basis geven we invulling aan ons volledige onderwijsprogramma. 
In de klas vertellen we Bijbelverhalen, bidden we samen en zingen we psalmen en liederen. 
 
Op school ziet dat er zo uit:
  • Elke schooldag begint en eindigt met gebed.
  • Elke schooldag vertellen we verhalen uit de Bijbel en zingen we samen.
  • De kinderen leren christelijk burgerschap.
Op onze school zijn kinderen met verschillende achtergronden. De school wordt bezocht door kinderen vanuit christelijke en niet-christelijke thuissituaties. Dat maakt onze school tot een plek waarin kinderen al jong leren respect te hebben voor verschillende overtuigingen.  
 
De school heeft een duidelijk herkenbare christelijke identiteit. Elk kind is welkom bij ons op school, mits de ouders deze identiteit respecteren.