Schooltijden en vakanties

Schooltijden
We werken met een continurooster. De kinderen van groep 1 - 4 hebben op vrijdagmiddag vrij. Op woensdag is de school om 12:30 uur uit. Groep 1 heeft op woensdag geen school.
 
  Groep 1 Groep 2-4 Groep 5-8
Maandag 08.30 - 14.40 uur 08.30 - 14.40 uur 08.30 - 14.40 uur
Dinsdag 08.30 - 14.40 uur 08.30 - 14.40 uur 08.30 - 14.40 uur
Woensdag   08.30 - 12.30 uur 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 14.40 uur 08.30 - 14.40 uur 08.30 - 14.40 uur
Vrijdag 08.30 - 12.10 uur 08.30 - 12.10 uur 08.30 - 14.40 uur

Vakantierooster, studiedagen en feestdagen 2023-2024
Datum Reden
2 oktober 2023 Studiedag
16 oktober 2023 - 20 oktober 2023 Herfstvakantie
1 november 2023 Dankdag
24 november 2023 Studiedag
25 december 2023 - 5 januari 2024 Kerstvakantie
16 februari 2024 Studiedag (werkmoment team)
13 maart 2024 Biddag
22 maart 2024 Studiedag (Mantumdag)
29 maart 2024 Goede Vrijdag
1 april 2024 Tweede Paasdag
2 april 2024 Studiedag
29 april 2024 - 10 mei 2024 Meivakantie incl. Hemelvaartsdag
20 mei 2024 Tweede Pinksterdag
5 juni 2024 Studiedag
24 juni 2024 Studiedag (werkmoment team)
12 juli 2024 - 23 augustus 2024 Zomervakantie