Pleinwacht en overblijven

Pleinwacht voor en na schooltijd
Vóór schooltijd is er voor groep 5 - 8 vanaf 8.20 uur een personeelslid bij de hoofdingang aanwezig. De kinderen die op school aankomen, moeten op het plein blijven tot de eerste bel gaat. De kinderen van groep 1 en 2 worden door de ouder(s) binnengebracht waar de leerkracht hen in het lokaal ontvangt. Kinderen van groep 3 en 4 mogen zelfstandig naar binnengaan. Bij de kleine pauze wordt er pleinwacht gelopen door alle leerkrachten. Eén van de leerkrachten is ervoor verantwoordelijk om als eerste buiten te zijn.

Pleinwacht lunchpauze
De kinderen eten met de leerkracht in de klas van 12.00 - 12.20 uur. Daarna gaan de kinderen naar buiten tot 12.45 uur. Er zijn vier ouders en twee leerkrachten die pleinwacht hebben. Kinderen mogen in de lunchpauze niet naar binnen, behalve bij ongelukken. De deur zit altijd dicht.

Er is een pleinwachtmap met daarin het pleinwachtrooster, een aftekenlijst, het achterwachtrooster en de regels/afspraken. Deze regels hangen ook bij de deuren.
De map voor de onderbouw staat in de open kast in de onderbouwhal en de map van de bovenbouw staat in de eerste kast langs de wand in het lege lokaal naast de hoofdingang. Per bouw is er een leerkracht die achterwacht heeft. Deze leerkracht kunt u benaderen bij problemen.

Ruilen onderling is mogelijk, zorg dat u uw agenda goed bijhoudt en de pleinwacht niet vergeet. Het pleinwachtrooster wordt ook altijd vermeld in de nieuwsbrief.